Dla pelniejszego zobrazowania mierników zuzycia wody

Najbardziej zbliżone do rzeczywistego zużycie wody może być określone tylko za pomocą jazd próbnych. Dla pełniejszego zobrazowania mierników zużycia wody można dodać, że istnieje zależność między ilością zużytej wody a ilością spalonego węgla na parowozie, wynikająca z tzw. odparowalności. Na przykład na podstawie doświadczeń z parowozem serii Ty23, opalanym węglem dąbrowskim, otrzymano odparowalność około 5, tj. 1 kg węgla spalonego na ruszcie wytwarzał przeciętnie 5 kg pary przy stałym przepisowym ciśnieniu pary w kotle. Jeżeli znane jest zużycie opału na danym odcinku, to możemy określić również ilość zużytej wody, lecz też tylko w przybliżeniu, gdyż i w tym przypadku odparowalność jest liczbą zmienną, zależną od gatunku węgla, zmiennego oporu pociągu wskutek zmian pogody, stanu parowozu lub od umiejętności palacza parowozowego. [więcej w: posadzki epoksydowe, nerwacja liścia, kafle cementowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kafle cementowe nerwacja liścia posadzki epoksydowe