Dlatego tez konstruujac zeberka obwodowe nalezy swiadomie spowodowac powstanie ewentualnej rysy w miejscu, gdzie bedzie ona najmniej niebezpieczna

Dlatego też konstruując żeberka obwodowe należy świadomie spowodować powstanie ewentualnej rysy w miejscu, gdzie będzie ona najmniej niebezpieczna. Dokonać tego można m. in. przez pocienienie żeberka w odpowiednim miejscu. Dla żeber obwodowych będą to miejsca najbardziej oddalone od krawędzi zewnętrznej, poza strefą ochrony przeciwwilgociowej, a o ile to możliwe, poza strefą termicznej izolacji złącza. Szerokość żeberek betonowych nie powinna w zasadzie przekraczać 5 cm, a minimalna odległość między sąsiednimi żeberkami nie może być mniejsza niż ich potrojona grubość. Grubość żeberka jest uzależniona od grubości warstwy nośnej. Czym bowiem warstwa ta jest grubsza, tym mniej uzewnętrznia się wpływ wytworzonego przez żeberko mostka termicznego. Jako maksymalną grubość żeberka można przyjąć: – 2 cm przy warstwie nośnej o grubości 6 cm, – 5 cm przy warstwie nośnej o grubości 15 cm, – 7,5 cm przy warstwie nośnej o grubości 20 cm. P rzy stosowaniu lokalnego ocieplenia mostka termicznego, współczynnik k dla przekroju przez mostek powinien być zbliżony do współczynnika k dla przekroju przez ścianę. Jeżeli łączna powierzchnia mostków (żeberek) zajmuje więcej niż 5% całkowitej powierzchni ściany, to uwzględnić je należy przy obliczaniu średniego współczynnika k. [podobne: kubik betonu cena, węglobud, metoda felleniusa ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena metoda felleniusa węglobud