Inna koncepcje realizacji ustrojów plytowo-slupowych reprezentuja obiekty wznoszone przez „wypychanie”

Inną koncepcję realizacji ustrojów płytowo-słupowych reprezentują obiekty wznoszone przez wypychanie. W Polsce ich przedstawicielem jest zrealizowany w Katowicach dwusegmentowy 12-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Na jego też przykładzie omówimy podstawowe cechy tej metody realizacji. – W pierwszym etapie wykonuje się kondygnację piwniczną, przy czym górna powierzchnia stropu piwnicy stanowi stend dla wykonywania kolejnych stropów. W osi słupa umieszcza się podnośnik hydrauliczny, na którym ustawia się pierwszy odcinek słupa. – Podnosi się pierwszy segment słupa w ten sposób, że po jego podniesieniu na wysokość skoku podnośnika hydraulicznego, blokuje się położenie słupa przetyczką (wspartą na odpowiednim zestawie podkładek), opuszcza się tłok podnośnika i wprowadza między segment a. – Po osiągnięciu przez segment słupa przewidzianego położenia zbroi się, a następnie betonuje strop najwyższej kondygnacji. Z kolei już na tym stropie wzn osi się całą konstrukcję dachu. – Po wyjęciu podkładek dystansowych wprowadza się na podnośnik drugi segment słupa i łączy się go z odcinkiem uprzednio, zabudowanym. – Następuje drugi cykl podnoszenia słupa. – Wprowadza się następny segment słupa i łączy go z odcinkami wbudowanymi – Następnie podnosi się słup na żądaną wysokość oraz zbroi się i wykonuje strop przedostatniej kondygnacji. Po stężeniu betonu wznosi się ściany kondygnacji, prowadzi roboty instalacyjne, a następnie wykończeniowe na tej kondygnacji. – Z chwilą uzyskania przez beton wymaganej wytrzymałości rozpoczyna się nowy cykl podnoszenia od wprowadzenia kolejnego segmentu słupa. Ustroje płytowo-słupowe posiadają znaczną przewagę nad ustrojami szkieletowymi, głównie ze względu na kształtowanie i eksploatację budynków i ich wnętrz. Nie przesądzając o technologii wykonywania ustrojów płytowo słupowych, należy się spodziewać znacznego rozwoju tego typu konstrukcji w najbliższych latach. [hasła pokrewne: koszt budowy domu kalkulator z drewna, koszt budowy domu kalkulator, koszt budowy domu kalkulator drewniana ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt budowy domu kalkulator mrówka zduńska wola wniosek na wycinkę drzew