Ogólny wspólczynnik nierównomiernosci

Ogólny współczynnik nierównomierności ko równa się iloczynowi współczynników nierównomierności dobowej kd oraz nierównomierności godzinowej kh: ko = kd• kh Przy wyborze wielkości współczynników nierównomierności należy brać w rachubę wszystkie potrzeby miejscowe, aby przez przyjęcie wartości zbyt wysokich nie spowodować zwiększonych kosztów budowy wodociągów, a przez przyjęcie zbyt niskich wartości współczynników nierównomierności nie spowodować braku wody w godzinach jej największego rozbioru. Zwykle w większych miastach, w dużych osadach wiejskich, w dużych zakładach przemysłowych i na dużych stacjach kolejowych wahania w rozbiorze wody są mniejsze niż w małych obiektach. Na podstawie godzinowego ,zużycia wody w ciągu doby można ustalić największy godzinowy rozbiór wody, a następnie największe sekundowe zużycie wody, którego określenie potrzebne jest do obliczenia średnic zewnętrznej sieci wodociągowej według tablic i wykresów podanych w podręczniku Hydraulika. b. [podobne: mrówka zduńska wola, nadproże strunobetonowe, węglobud ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka zduńska wola nadproże strunobetonowe węglobud