Otwarte silniki sa tansze od zamknietych

Jednak gdy otwarte silniki są należycie ustawione i osłonięte od kurzu specjalnymi pokrywami, to pracują zupełnie zadowalająco, gdyż są dobrze chłodzone prądem otaczającego powietrza. Otwarte silniki są tańsze od zamkniętych. Podczas pracy silników elektrycznych w ich uzwojeniach wytwarza się ciepło, wskutek czego może nastąpić nadmierne rozgrzanie się silnika, bardzo niebezpieczne dla izolacji, ponieważ uszkodzenie jej -spowoduje krótkie spięcie i uczyni silnik niezdatnym do użytku. W celu zapobieżenia temu ciepło wytwarzane w silniku odprowadza się do otoczenia, co osiąga się dzięki urządzeniu wentylacyjnemu, powodującemu cyrkulację powietrza. [patrz też: posadzki epoksydowe, nadproże strunobetonowe, kafle cementowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kafle cementowe nadproże strunobetonowe posadzki epoksydowe