Podczas polimeryzacji izobutylenu stosuje sie zwykle temperatury niskie

Podczas polimeryzacji izobutylenu stosuje się zwykle temperatury niskie. W niektórych wypadkach, jak np. przy polimeryzacji etylenu, stosuje się wysokie ciśnienia. Przez wiele lat pierwsze dwie metody były głównymi metodami polimeryzacji stosowanymi do produkcji polimerów na skalę techniczną; w ostatnich latach na pierwsze miejsce wysuwa się trzeci typ polimeryzacji -polimeryzacja w emulsji. Określa się ją zwykle jako polimeryzację w emulsji, gdyż ośrodkiem dyspersyjnym jest woda, w której ciekłe monomery tworzą emulsję. Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności, jak np. zastosowanie odpowiednich koloidów ochronnych, produkt polimeryzacji pozostaje w fazie dyspersyjnej jako emulsja albo jako zawiesina, w zależności od tego czy polimer jest cieczą czy ciałem stałym. W niektórych wypadkach, jak np. w wypadku octanu winylu, monomer jest rozpuszczalny w wodzie i polimeryzacja ma charakter polimeryzacji w rozpuszczalniku; w miarę jednak przebiegu procesu powstający polimer staje się nierozpuszczalny w wodzie i tworzy w niej zawiesinę; polimeryzacja przybiera więc w dalszym stadium procesu . [podobne: posadzki epoksydowe , nadproże strunobetonowe , ciąg niwelacyjny  ]

Powiązane tematy z artykułem: ciąg niwelacyjny nadproże strunobetonowe posadzki epoksydowe