Polimeryzacja przebiega w ciagu 5 minut

Polimeryzacja przebiega w ciągu 5 minut w temp. O C ) Według P. H. Grogginsa, Carothers inaczej ujmuje pojęcie funkcyjności. Związkami jednofunkcyjnymi nazywa on te związki, które posiadają tylko jedną grupę podatną do reakcji, np. C,H,OH, CH,COOH itp. Przez reakcje takich związków jednofunkcyjnych otrzymuje się związki o małym ciężarze cząsteczkowym. Związkami dwufunkcujnymi lub wielofunkcyjnymi nazywa się te związki, które posiadają dwie lub więcej grup reaktywnych. Do związków takich należą więc dwualkohole lub wieloalkohole, aminy, kwasy itp. Innym przykładem związków dwu funkcyjnych są związki zawierające podwójne lub potrójne wiązanie. W odpowiednich warunkach podwójne wiązanie otwiera się i powstaje dwuwartościowy rodnik: Cząsteczki dwufunkcyjne powstające przez otwarcie podwójnego wiązania oraz pierścienia. Polimeryzacji mogą ulegać tylko związki dwufunkcyjne lub wielofunkcyjne. Związki dwufunkcyjne dają polimery w postaci prostych łańcuchów, związki wielofunkcyjne dają rozgałęzione polimery dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie układu sprzężonego podwójnych wiązań dla polimerów podobnych do kauczuku. [patrz też: ile za metr malowania , strefy przemarzania gruntu w polsce , drzwi zewnętrzne stolpaw ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne stolpaw ile za metr malowania strefy przemarzania gruntu w polsce