Polimeryzacja w emulsji wyróznia sie szeregiem zalet

Według Zieglera zaletą polimeryzacji sodowej jest to, że prowadzi się ją w ośrodku stężonym, wadą zaś są trudności związane z odprowadzaniem ciepła wydzielającego się podczas polimeryzacji. Zastosowanie odpowiednich odczynników dodawanych podczas procesu polimeryzacji umożliwia kontrolowanie procesu i otrzymywanie produktów o różnych własnościach. Szczególnie duże zastosowanie znalazła ta metoda, w ZSRR, gdzie jest używana do chwili obecnej, mimo że również prowadzi się polimeryzację w emulsji. Polimeryzacja w emulsji wyróżnia się szeregiem zalet, jak: łatwością kontroli przebiegu procesu polimeryzacji, łatwością odprowadzania ciepła ze środowiska polimeryzacji itp. Do zalet należy również możność prowadzenia procesu na olbrzymią, skalę oraz otrzymywania produktów w postaci lateksu. Polimeryzacja termiczna. Już dawno zauważono, że izopren i dwumetylobutadien przechowywane przezdługi okres czasu w temperaturze pokojowej ulegają samorzutnej polimeryzacji, dając produkty o własnościach kauczuku. Stwierdzono następnie, że polimeryzacja dienów przebiega znacznie szybciej, jeżeli będzie się ją prowadzić w temperaturach podwyższonych. [przypisy: wniosek na wycinkę drzew , kubik betonu cena , metoda felleniusa ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena metoda felleniusa wniosek na wycinkę drzew