Przyklady scian warstwowych

Przykłady ścian warstwowych. W budynkach monolitycznych, a także wielkoblokowych stosowane bywa ocieplenie z bloczków gazobetonowych (np. odmiany 0,5) o grubości 12 cm. Grubość spoiny między bloczkami nie może być większa niż 1,0 cm i to przy zastosowaniu tzw. ciepłej zaprawy. Ze względów termiczno wilgotnościowych bardziej wskazane jest, tam gdzie to tylko możliwe, łączenie bloczków na suchy styk. Najczęściej łączy się bloczki z warstwą nośną Za pomocą gwoździ, przy czym powinny to być gwoździe nierdzewne. W przeciwnym razie istnieje możliwość odpadnięcia warstwy bloczków co już niestety się zdarzało. Ściana zewnętrzna ceramiczno betonowa. Rozwiązanie to, ze względu na wartość współczynnika k (k = 1,15-1,15), nie może znaleźć bezpośredniego zastosowania w naszych warunkach klimatycznych, stanowi jednak pouczający przykład rozwiązywania tego typu ścian [hasła pokrewne: meble cuba, biała meble cuba cena, mrówka sulejów ]

Powiązane tematy z artykułem: ciąg niwelacyjny meble cuba mrówka sulejów