ZUZYCIE WODY

Ciągłość zaopatrywania w wodę jest zapewniona przez wyposażenie urządzeń wodociągu w podwójne ich zasadnicze części składowe, jak również przynajmniej w dwa niezależne źródła energii. Wodociągi pomocnicze są uruchamiane w razie potrzeby (np. w zimie) lub czynne dla parowozów biegnących w jednym kierunku albo służą tylko do zasilania parowozów manewrowych. ZUŻYCIE WODY 1. ZUŻYCIE WODY W MIASTACH Na podstawie przedwojennej statystyki w miastach polskich przyjmowano następujące normy zużycia wody w litrach (l) na 1 mieszkańca (M) w ciągu doby (d): a) na wszystkie potrzeby zwyczajnego gospodarstwa domowego 30+40 l/Mld b) na potrzeby własne gminy łącznie z celami przeciwpożarowymi 30+40 11M/d c) na potrzeby drobnego przemysłu, rzemiosła oraz potrzeby własne i straty wodociągu (jak np. płukanie filtrów, kanałów, sieci wodociągowej, przygotowanie roztworu odkażającego, nieszczelność połączeń rurowych i uzbrojenia sieci) 20 11M/d Łącznie średnie dobowe zużycie wody w ciągu roku przyjmowano w granicach: 80+100 11M/d przy czym niższą granicę – 80 l/M/d – przyjmowano dla miejscowości do 50 000 mieszkańców, wyższą zaś granicę – 100 l/Mld – dla miast większych. [przypisy: deski na elewacje, kamień na elewację, cegła ]

podlaczenie oporu rozrusznika

Przy włączeniu wyłącznika wirnik zaczyna obracać się przy niewielkiej liczbie obrotów. W miarę przesuwania korby rozrusznika w kierunku ruchu wskazówki zegara oporniki stopniowo są włączane, ilość zaś obrotów wirnika zwiększa się. Zatrzymanie silnika wykonuje się w porządku odwrotnym, tj. stopniowo włącza się do końca opór rozrusznik a następnie -wyłącznikiem odłącza się silnik od sieci. Przy obsłudze silnika asynchronicznego operator powinien kierować się następującymi przepisami: przed puszczeniem silnika elektrycznego w ruch należy sprawdzić: 1. czy są czyste powierzchnie pierścieni ślizgowych oraz, czy są puszczone szczotki, które powinny ściśle przylegać do pierścieni; 2. podłączenie oporu rozrusznika i należyty stan jego kontaktów: 3. czy łożyska mają wystarczającą ilość smaru. Należy również sprawdzić stan pierścieni smarujących łożysk (powinny one obracać się swobodnie przy obrocie wału i nanosić smar) oraz całość bezpieczników na tablicy marmurowej. [hasła pokrewne: biała cegła na ścianę cena, elewacja, deski na elewacje ]