Ustroje plaskie zlozone z ram

Ustroje płaskie złożone z ram. Utworzenie w pełni sztywnego węzła przez odpowiednie zmonitowanie łączących się w nim prętów prostych jest zwykle kłopotliwe zarówno ze względów konstrukcyjnych jak i montażowych. Stąd też, jeżeli węzły szkieletu mają przenieść siły poziome, a więc konieczne jest usztywnienie węzła, unika się zwykle łączenia słupów z ryglami w bezpośrednim sąsiedztwie węzła, przenosząc miejsca połączenia w strefę małych momentów zginających. W ten sposób prefabrykowane elementy ustroju szkieletowego przyjmują postać różnego typu ram. Najprostszym rodzajem ramy jest skrzyżowanie w węźle dwóch prętów prostych, przy czym skrzyżowanie to wykonać można w czterech podstawowych wariantach. Przez połączenie w jednym elemencie dwóch jednakowych elementów podstawowych ustawionych obok siebie uzyskamy elementy pochodne posiadające jeden rygiel i dwa słupy. Jeżeli połączymy w jednym elemencie dwa elementy podstawow e, ale ustawione jeden nad drugim, uzyskamy elementy pochodne o jednym słupie, ale o dwóch ryglach. Wtapiając w jeden element cztery elementy podstawowe uzyskuje się nowy element konstrukcyjny o dwóch ryglach i dwóch słupach. [podobne: mrówka strzelno, ciąg niwelacyjny, nadproże strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ciąg niwelacyjny mrówka strzelno nadproże strunobetonowe