Wzornik taki ma jedna blache stala, a druga przesuwana

W czasie ciągnienia wzornika nadmiar zaprawy zostaje stracony. Aby uniknąć znacznego strącania zaprawy, nie należy zaprawy narzucać zbyt dużo. Zwykle nie powinno się dawać zaprawy więcej niż 1 cm ponad wycięcie wykraj u. Aby zapobiec zachlapaniu powierzchni ścian przez spadającą zaprawę, należy w czasie ciągnienia gzymsu podstawiać deseczkę do tynkowania. Przeciąganie wzornika powtarza się tak długo, aż zostanie osiągnięta żądana gładkość gzymsu. Ostatnie przeciąganie odbywa się zwykle stroną przeciwną, tj. nie zukosowaną. Przy tynkach trzywarstwowych do obciągania wierzchniej warstwy (gładzi) grubości około 3 mm używa się wzornika o profilu odpowiednio zmienionym w porównaniu z profilem służącym do wyrównania narzutu. Do tego celu można stosować tzw. wzornik podwójny. Wzornik taki ma jedną blachę stałą, a drugą przesuwaną. Pierwsza służy do obciągania narzutu, druga do obciągania wierzchniej warstwy wykonanej ze zwykłej lub szlachetnej zaprawy. Można również wykonać obciąganie warstwy wierzchniej Jednym wzornikiem, przestawiając odpowiednio prowadnice, co jest jednak bardziej kłopotliwe i pracochłonne. [patrz też: mrówka strzyżów, meble cuba, nadproże strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: meble cuba mrówka strzyżów nadproże strunobetonowe