Zasadniczymi wskaznikami jakosci smaru sa:

Operator jest odpowiedzialny nie tylko za stan obsługiwanej przez niego maszyny i prawidłową jej eksploatację, lecz również za przestrzeganie wymagań techniki bezpieczeństwa. Najważniejszym warunkiem należytej pracy maszyn budowlanych jest ciągłe i prawidłowe smarowanie wszystkich obracających i trących się części. Warstwa smaru znajdująca się pomiędzy trącymi się powierzchniami rozdziela je i przez to zmniejsza ich zużycie i grzanie się. Jeżeli włączy się jakiś mechanizm do pracy bez smaru, to po upływie niewielu godzin stanie się on do pracy nieprzydatny. Zasadniczymi wskaźnikami jakości smaru są: Dobra przylepność, -tj. zdolność przywierania do trących się powierzchni i pozostawania w szczelinie (luzie) między nimi. Wystarczająca lepkość, to znaczy, że cząsteczki smaru powinny być na tyle związane ze sobą, aby smar nie był wyciskany ze szczeliny (luzu). [więcej w: mrówka strzyżów, elewacje, nerwacja liścia ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje mrówka strzyżów nerwacja liścia