ZMIENNOSC ZUZYCIA WODY

ZMIENNOSĆ ZUŻYCIA WODY 3. Uwagi ogólne W każdym wodociągu zużycie wody jest nierównomierne. Wahania w zużyciu zależą od pory roku, miesięcy, dni tygodnia i pory dnia. Dokładne próby pomiarów rozbioru wody w ciągu doby dają różne wyniki dla- tych samych dni tygodnia i pór dnia. Próby takie pozwalaj ą określić zaledwie w przybliżeniu granice wahań zużycia wody w czynnych ,już wodociągach, co pozwala określić w przybliżeniu możliwą nierównomierność zużycia wody w wodociągach projektowanych lub rozbudowywanych. Różnice w zużyciu wody, występujące podczas eksploatacji wodociągów, a powstające z wielu różnorodnych przyczyn, wymagają przeanalizowania warunków miejscowych przed ustaleniem właściwego współczynnika nierównomierności dla projektowanego lub rozbudowywanego wodociągu centralnego. Pomocne jest przy tym ustalenie największego zużycia wody, które występuje w porze największego jej rozbioru. [hasła pokrewne: nerwacja liścia, mrówka zduńska wola, nadproże strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka zduńska wola nadproże strunobetonowe nerwacja liścia