ZUZYCIE WODY NA STACJACH KOLEJOWYCH

W zakładach, gdzie gospodarka wodą jest prawidłowa i oszczędna, stosowane są wtórne obiegi wody, tzn. jest ona wielokrotnie używana, nim zostanie odprowadzona do kanalizacji i urządzeń oczyszczających ścieki, aby następnie uzdatniona mogła powrócić do zbiorników wód powierzchniowych Ścisłe dane o zużyciu wody na poszczególne cele technologiczne ustala się w procesie produkcyjnym na podstawie oddzielnych prac lub danych statystycznych albo dostarcza de zainteresowany zakład. 4. ZUŻYCIE WODY NA STACJACH KOLEJOWYCH Zużycie. wody na, stacjach wyposażonych w wodociągi trakcyjne, zwanych stacjami wodnymi, zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od rodzaju napędu (parowy, elektryczny, spalinowy) i trakcji, tj. pojedyncza lub podwójna, liczby par pociągów osobowych, towarowych, gospodarczych, wojskowych i innych, od przelotności danej linii kolejowej i jej profilu podłużnego, od ciężaru pociągów, serii parowozów, od tego, czy silniki parowozowe pracują parą nasyconą czy też przegrzaną, a przy jednakowym typie parowozów – od jakości obsługi drużyny parowozowej. [patrz też: metoda felleniusa klinkierowa, metoda felleniusa, elewacje ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje metoda felleniusa olx jelenia góra