ZUZYCIE WODY W MIASTACH

Przytoczone normy były niższe od norm zużycia wody w miastach np. niemieckich, w których przemysł był bardziej rozwinięty. Obecnie nie ma jeszcze polskich norm zużycia wody, obowiązujących przy projektowaniu urządzeń wodociągowych. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w zarządzeniu przewodniczącego PKPG nr 33 z dnia 5 lutego 1953 r. zaleca stosowanie norm radzieckich. W normach tych uwzględniono stopień wyposażenia budynków w instalacje sanitarne oraz strefy klimatyczne. Dla warunków polskich przyjmowane są pośrednie ilości wody do picia i na potrzeby gospodarstwa domowego z doliczeniem, zużycia wody na cele gospodarcze, produkcyjne i technologiczne w zakładach przemysłowych oraz do polewania terenów zielonych (ogrodów, zieleńców), ulic i placów. [hasła pokrewne: mrówka sulejów, kubik betonu cena, koszt budowy domu kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt budowy domu kalkulator kubik betonu cena mrówka sulejów