ZUZYCIE WODY W ZAKLADACH PRZEMYSLOWYCH

Potrzebne ilości wody do gaszenia pożarów w miastach i osiedlach w zależności od rodzaju zabudowy i wysokości budynków podane są w polskiej normie resortowej Ministerstwa Gospodarki Komunalnej RN-53/ MGK-PŻ-06 . Normy ogólne zużycia wody w osiedlach wiejskich, podobnie jak w miastach, zależą od strefy klimatycznej, potrzeb kulturalnych ludności, wysokości opłat za wodę i sposobu ich pobierania oraz od uprzemysłowienia okolicy. Wobec stałego wzrostu potrzeb kulturalnych ludności w Polsce należy przewidywać wzrost norm zużycia wody. 3. ZUŻYCIE WODY W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Zużycie wody w zakładach przemysłowych nawet tej samej gałęzi różni się znacznie. Jest ono zależne od stosowanych procesów technologicznych, które z kolei muszą uwzględniać warunki miejscowe i posiadane przez zakład urządzenia. Różnice występują jaskrawo zwłaszcza w przemyśle ciężkim, który zużywa dużo wody, np. do celów chłodzenia. [przypisy: elewacje, węglobud, kubik betonu cena ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje kubik betonu cena węglobud