ZUZYCIE WODY

Ciągłość zaopatrywania w wodę jest zapewniona przez wyposażenie urządzeń wodociągu w podwójne ich zasadnicze części składowe, jak również przynajmniej w dwa niezależne źródła energii. Wodociągi pomocnicze są uruchamiane w razie potrzeby (np. w zimie) lub czynne dla parowozów biegnących w jednym kierunku albo służą tylko do zasilania parowozów manewrowych. ZUŻYCIE WODY 1. ZUŻYCIE WODY W MIASTACH Na podstawie przedwojennej statystyki w miastach polskich przyjmowano następujące normy zużycia wody w litrach (l) na 1 mieszkańca (M) w ciągu doby (d): a) na wszystkie potrzeby zwyczajnego gospodarstwa domowego 30+40 l/Mld b) na potrzeby własne gminy łącznie z celami przeciwpożarowymi 30+40 11M/d c) na potrzeby drobnego przemysłu, rzemiosła oraz potrzeby własne i straty wodociągu (jak np. płukanie filtrów, kanałów, sieci wodociągowej, przygotowanie roztworu odkażającego, nieszczelność połączeń rurowych i uzbrojenia sieci) 20 11M/d Łącznie średnie dobowe zużycie wody w ciągu roku przyjmowano w granicach: 80+100 11M/d przy czym niższą granicę – 80 l/M/d – przyjmowano dla miejscowości do 50 000 mieszkańców, wyższą zaś granicę – 100 l/Mld – dla miast większych. [przypisy: mrówka strzelno, kubik betonu cena, metoda felleniusa ]

Powiązane tematy z artykułem: kubik betonu cena metoda felleniusa mrówka strzelno