KONSTRUKCJE SZKIELETOWE

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE. Konstrukcje szkieletowe podzielić można na dwie grupy o wyraźnie różnym charakterze pracy: – ustroje słupowo-ryglowe, w których obciążenie z płyty stropowej jest przekazywane na słup poprzez rygiel lub układ rygli, – ustroje słupowo-płytowe, w których obciążenie z płyty lub rusztu jest przekazywane bezpośrednio na słup. 6. 1. Schematy konstrukcyjno-montażowe 6. 1. 1. Ustroje szkieletowe słupowo-ryglowe Siatka podpór, obciążenie, wysokość obiektu są głównymi czynnikami decydującymi o wyborze rozwiązania konstrukcyjnego. Nie można jednak podać jednoznacznego kryterium wyboru rozwiązania konstrukcyjnego. Ogólnie można jedynie stwierdzić, że doboru ustroju powinno się dokonywać biorąc pod uwagę prostotę produkcji elementu, łatwy montaż i możliwie czysty schemat pracy statycznej ustroju. Przy czym zwykle z uwagi na sprzeczny charakter tych postulatów konieczny jest kompromis. W zależności od charakteru obciążenia , siatki podpór i sposobu eksploatacji stosuje się: – ustroje płaskie, w których wyraźnie wyodrębnia się kierunek główny, równolegle, do którego pracują wszystkie elementy nośne zasadnicze, – ustroje przestrzenne, w których w obu ortogonalnych kierunkach pracują elementy tego samego rzędu. [przypisy: koszt budowy domu kalkulator, olx goleniów, olx goleniów na ścianę cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ciąg niwelacyjny koszt budowy domu kalkulator olx goleniów