Nadmierna lepkosc jest szkodliwa

Nadmierna lepkość jest szkodliwa, ponieważ wraz z nią zwiększa się tarcie. Im wyższa jest temperatura smaru, tym mniejsza jest jego lepkość. Im więcej są obciążone trące się powierzchnie i im mniejszą wykonują ilość obrotów, tym większą lepkość powinien posiadać smar i na odwrót. Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura do jakiej należy ogrzać smar, aby ,w obecności płomienia para smaru zapaliła się. Temperatura krzepnięcia. Smary używane do mechanizmów przy pracach na otwartym powietrzu w zimie muszą mieć możliwie niską temperaturę krzepnięcia, w przeciwnym bowiem razie mogą one skrzepnąć na tyle, że zahamują ruch mechanizmu. [przypisy: nadproże strunobetonowe, olx goleniów, olx jelenia góra ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproże strunobetonowe olx goleniów olx jelenia góra