Operator powinien poslugiwac sie tym schematem przy przegladzie dziennym maszyn.

Poszczególne części maszyn wymagają smarowania rozmaitego rodzaju smarami i w rozmaitych odstępach czasu. Dlatego też jest konieczne, aby operator dokładnie był obeznany ze wszystkimi częściami maszyny wymagającymi smarowania, z rodzajem smarów stosowanych do poszczególnych części, z normami ich zużycia i z okresowością uzupełnienia ich zapasów w aparatach i przyrządach smarowniczych. Aby smarowanie części maszyn odbywało się w ściśle określonych terminach, sporządza się schematy maszyn z oznaczeniem w nich wszystkich miejsc do smarowania, terminów smarowania i rodzaju smaru. Operator powinien posługiwać się tym schematem przy przeglądzie dziennym maszyn. Wszelkiego rodzaju smary mogą być podzielone na dwie zasadnicze grupy: smary ciekłe i smary gęste w postaci mazi. Najczęściej stosowanymi smarami są ciekłe oleje mineralne produkowane drogą destylacji ropy naftowej w specjalnych rafineriach. [patrz też: nerwacja liścia, mrówka sulejów, mrówka sulęcin ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka sulęcin mrówka sulejów nerwacja liścia