polimeryzacja w emulsji

Własności produktu końcowego zależą w dużym stopniu od zastosowanej metody polimeryzacji. Wykazał to Staudinger oraz Frost na przykładzie polimeryzacji styrenu. Stwierdzili oni, że polimeryzacja styrenu w emulsji przebiegała znacznie szybciej niż polimeryzacja w bloku, przy czym otrzymane polimery wykazywały znaczne różnice w ich ciężarze cząsteczkowym . W chwili obecnej polimeryzacja w emulsji jest najważniejszą metodą stosowaną przy produkcji elastomerów oraz żywic etenoidowych. Metoda ta reprezentuje zarazem najnowocześniejszy kierunek w produkcji tworzyw plastycznych. Należy zaznaczyć, że polimeryzacja w emulsji umożliwia przejście z procesu periodycznego do procesu ciągłego, co wywarło szczególnie duży wpływ na prace prowadzone nad kauczukiem syntetycznym. Jedną z przodujących metod w dziedzinie kauczuków syntetycznych jest polimeryzacja w obecności sodu jako katalizatora. Metodę tę opracowano i zastosowano przed ostatnią wojną; w chwili obecnej jest ona stosowana do produkcji Buny 85 oraz Plasticatora . Metodę tę stosowano również do produkcji Buny S, zarzucono ją jednak i zaczęto stosować polimeryzację w emulsji. [hasła pokrewne: posadzki epoksydowe , nadproże strunobetonowe , ciąg niwelacyjny  ]

Powiązane tematy z artykułem: ciąg niwelacyjny nadproże strunobetonowe posadzki epoksydowe