przerób polimerów o prostych lancuchach jest latwiejszy

Ogólnie przyjęło się, że przerób polimerów o prostych łańcuchach jest łatwiejszy, a przy tym przez wulkanizację lub przez utwardzanie można otrzymać z nich najwartościowsze produkty. Przerób polimerów cyklizowanych jest trudniejszy, prawdopodobnie ze względu na przeszkody przestrzenne. W każdym razie najważniejsze jest regularne prowadzenie procesu polimeryzacji w ściśle określonym kierunku. W przypadku gdy monomery posiadają tylko jedno podwójne lub potrójne nienasycone wiązanie, wtedy podczas daleko posuniętej polimeryzacji otrzymuje się głównie polimery w postaci długich, prostych łańcuchów, Charakterystycznymi przy- kładami takich monomerów są: chlorek winylu, octan winylu, ester kwasu akrylowego, izobutylen itp. Substancje te Carothers nazywa jednofunkcyjnymi 1). Kauczuki syntetyczne otrzymuje się w większości przypadków przez polimeryzację monomerów posiadających dwie albo więcej grup reaktywnych, tak jak butadien, izopren, chloropren itp. W tych wypadkach powstawanie dwuwymiarowych lub trójwymiarowych polimerów nie tylko jest prawdopodobne, lecz zwykle ma miejsce, Monomery te Carothers nazywa dwufunkcyjnymi lub wielofunkcyjnymi. Ciekawe jest, że te nowoczesne koncepcje dotyczące tworzenia się polimerów nie opierają się na częściowych wartościowościach, które są podstawą teorii Thielego i na których opierało się wiele pierwotnych koncepcji. Polimeryzacja wybuchowa pod działaniem kwasu siarkowego lub pod wpływem ogrzewania. Pod ciśnieniem polimeryzuje łatwo na ciało stałe. Podczas przechowywania przez dwa lub trzy miesiące homologi tworzą lepki syrop W temperaturze 35 C wybucha. [podobne: , podnośniki towarowe, grzejniki dekoracyjne, Meble do biura ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka sulejów olx jelenia góra węglobud