Racjonalna organizacja pracy

Niedbały stosunek do przepisów obsługiwania maszyny może doprowadzić do zniszczenia ,maszyny. Na przykład praca mocno dociśniętych łożysk bez smaru wywołuje raptowne grzanie się ich i powstawanie zadr na wale i w panewkach; pozostawianie w osłonach przekładni śrub, nakrętek i innych obcych przedmiotów powoduje w konsekwencji połamanie kół zębatych itd. Racjonalna organizacja pracy, oparta na zasadzie współzawodnictwa socjalistycznego i stachanowskich metod, daje możność wykonywania norm produkcyjnych z nadwyżką. Niezbędnym warunkiem pracy wg metod stachanowskich jest: prawidłowa i sprawna organizacja pracy całej brygady obsługującej maszynę i prawidłowy podział czynności pomiędzy robotnikami w brygadzie; nieprzerwane zasilanie materiałami i odwożenie gotowej produkcji; prawidłowe rozlokowanie materiałów przy maszynie; przydzielenie na stałe operatorów do obsługi poszczególnych maszyn; całkowite zaopatrzenie w materiały, narzędzia i części zapasowe; skrupulatny przegląd i sprawdzenie maszyny przed rozpoczęciem pracy, usunięcie spostrzeżonych braków; utrzymanie w czystości li porządku maszyny oraz stanowiska roboczego przy maszynie; powiązanie pracy danej maszyny budowlanej z maszynami uzupełniącymi (na przykład kruszarki z przesiewnikiem) lub z czynnościami zespolonymi, wykonywanymi ręcznie ( na przykład, zasilanie maszyny materiałem lub odwożenie materiału z maszyny). [przypisy: olx pl lublin, elewacje, wniosek na wycinkę drzew ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje olx pl lublin wniosek na wycinkę drzew