Sposród przedstawionych ksztaltów prefabrykatów najczesciej stosowane sa tzw. ramy H.

Spośród przedstawionych kształtów prefabrykatów najczęściej stosowane są tzw. ramy H. Konstruując ustrój z elementów ramowych staramy się zazwyczaj umieszczać styki w strefie małych momentów zginających a więc w słupie w okolicy połowy wysokości, a w ryglach w odległości ok. 1/5-7-1/4 rozpiętości od podpory. Można, bowiem wtedy skonstruować połączenie lżejsze o mniejszej liczbie elementów łączących. Ta koncepcja preferuje elementy, w których słupy dzielone są mniej więcej w połowie wysokości. Jednak wtedy występuje konieczność stosowania dodatkowych lub innych prefabrykatów dla pierwszej kondygnacji a często także i dla ostatniej. Przyjmując nawet, że kondygnacja pierwsza ma tę samą wysokość, co pozostałe, zachodzi konieczność zastosowania jednego z dwu możliwych rozwiązań: – albo ramę najniższej kondygnacji wykonamy z dłuższymi odcinkami słupów dolnych – albo zachowując ten sam typ ramy jak dla kondygnacji wyższej, wpr owadzimy dodatkowe, zwykle prefabrykowane segmenty słupów Podział słupów w połowie wysokości należy zalecać w ustrojach szkieletowych niskich lub średnich, gdy ustrój nie posiada dodatkowych stężeń, a więc słupy obciążone są znacznymi momentami. [więcej w: olx pl lublin, elewacje, posadzki epoksydowe ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje olx pl lublin posadzki epoksydowe