Te ostatnia trudnosc omija sie zazwyczaj poprzez bezposrednie wyprowadzenie odpowiedniej dlugosci wspornika ze slupa

Tę ostatnią trudność omija się zazwyczaj poprzez bezpośrednie wyprowadzenie odpowiedniej długości wspornika ze słupa. W różnych obiektach budownictwa ogólnego, jak szpitale, szkoły, hotele a także w wysokim budownictwie mieszkalnym, wielka ilość rozmaitego rodzaju instalacji stawia szczególne wymagania rozwiązaniom konstrukcyjnym. Najczęściej, zwłaszcza w układach korytarzowych, stosuje się bliźniacze podciągi obejmujące słup, między którymi, w świetle słupów nośnych, prowadzi się całość instalacji. Podciągi takie różnej formy, opierane są na poprzecznych do płaszczyzny ustroju wspornikach. Rozwiązanie jest zarówno konstrukcyjnie jak i montażowo bardzo proste. Z łatwością też można zrealizować tu dowolnej długości wsporniki przez bezpośrednie przedłużenie rygla. Rygiel jest oparty w odpowiednim wgłębieniu górnej krawędzi słupa lub też na przewiązce w słupach dwugałęziowych. [hasła pokrewne: wniosek na wycinkę drzew, elewacje, fotel uszak swarzędz ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje fotel uszak swarzędz wniosek na wycinkę drzew