Ten rodzaj plyt ma swe oczywiste zalety, ale przy wiekszej rozpietosci podpór wykonanie takich plyt, jako prefabrykatów jest ze wzgledów transportowo-montazowych niemozliwe

Ten rodzaj płyt ma swe oczywiste zalety, ale przy większej rozpiętości podpór wykonanie takich płyt, jako prefabrykatów jest ze względów transportowo-montażowych niemożliwe. Dlatego też powstał projekt, aby oprzeć na słupach płyty pracujące pod obciążeniem montażowym w jednym kierunku. Pomiędzy te płyty wmontowane są pozostałe płyty stropu. Całość po wypełnieniu styków jest sprężona dwukierunkowo. Wyraźną przewagę nad stropami jednopolowymi mają stropy ciągłe. Ciągłość tę uzyskać można albo przez odpowiednie scalenie elementów prefabrykowanych, albo przez wykonanie jednorazowo stropu jako całości. Mamy do wyboru dwie koncepcje konstrukcyjno montażowe: – stropy wykonuje się na poziomie terenu jeden na drugim, a następnie podnosi na przewidziany poziom – wykonuje się stropy kolejno, od stropodachu począwszy po wykonaniu każdego stropu, podnosząc (wypychając) całość konstrukcji o jedną kondygnację. [więcej w: mrówka strzyżów, węglobud, koszt budowy domu kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt budowy domu kalkulator mrówka strzyżów węglobud