Ustroje plaskie zlozone z pretów prostych

Ustroje płaskie złożone z prętów prostych. Podział na elementy montażowe i sposób ich wzajemnego połączenia zarówno w fazie montażu jak i eksploatacji może być bardzo różny. Rozważmy stosowane rozwiązania konstrukcyjne przyjmując, że elementy słupowe łączone są w węźle lub najbliższym jego otoczeniu. Jeżeli wszystkie elementy, które mają być zespolone w węźle zakończymy poza węzłem a do węzła wprowadzimy jedynie odpowiednie zbrojenie, to po zabetonowaniu węzła uzyskamy połączenie praktycznie monolityczne. Wykonanie takiego połączenia jest kłopotliwe, gdyż do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonu w węźle praktycznie wszystkie elementy łączone muszą być dodatkowo podtrzymywane i podpierane, co w sposób oczywisty utrudnia sam montaż. Ten typ połączenia wymaga też dużej ilości betonu. Dążąc do ułatwienia montaży rygiel można oprzeć bezpośrednio na słupie i następnie na ryglu oprzeć słup wyższej kondygna cji. Rozwiązanie to ułatwia produkcję prefabrykatu, a przede wszystkim montaż. [więcej w: posadzki epoksydowe, fotel uszak swarzędz, wniosek na wycinkę drzew ]

Powiązane tematy z artykułem: fotel uszak swarzędz posadzki epoksydowe wniosek na wycinkę drzew