Ustroje przestrzenne zlozone z pretów prostych

Ustroje przestrzenne złożone z prętów prostych. Ustroje przestrzenne złożone z prętów prostych są to ustroje, w których nie można wyodrębnić jednego kierunku występowania głównych elementów nośnych. Chodzi o ustroje, w których oba ortogonalne zazwyczaj kierunki są jednakowo ważne. Są to ustroje pracujące przestrzennie. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych są adaptacją schematów stosowanych w ustrojach płaskich do warunków pracy przestrzennej. Pomijając szczegóły konstrukcyjne, największą sztywność węzła uzyskać można zakańczając prefabrykaty poza węzłem, a wprowadzając do niego jedynie zbrojenie. Sam węzeł wykonuje się wtedy, jako betonowy. Konieczne są elementy pomocnicze, zapewniające brak przemieszczeń w węźle aż do chwili osiągnięcia przez beton odpowiedniej wytrzymałości. Przy dużych siłach osiowych w słupach o stosunkowo niewielkich reakcjach rygli staramy się w miarę możności przekazywać siły osiowe bezpośredni o ze słupa na słup. [patrz też: metoda felleniusa, biała metoda felleniusa, stara metoda felleniusa ]

Powiązane tematy z artykułem: metoda felleniusa nerwacja liścia olx goleniów