Widok aksonometryczny budynku zlozonego z plyt podpartych w narozach i slupów jednokondygnacyjnych

Widok aksonometryczny budynku złożonego z płyt podpartych w narożach i słupów jednokondygnacyjnych. Przy nośnej ścianie zewnętrznej budynku, stosować można także układ mieszany szkieletowo-ścianowy. Omówione układy konstrukcyjne znalazły jak dotąd zastosowanie, poza budownictwem mieszkaniowym, głównie przy budowie garaży. Zamiast stosowania słupów na wysokości jednej kondygnacji, wprowadzić można słupy dłuższe kilkukondygnacyjne. Pozwala to z jednej strony uprościć montaż, z drugiej, obok omówionych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosować rozwiązania inne niż omówione. Można, bowiem, tak jak to zrobiono w metodzie Porte des Lilas, wykonać wszystkie płyty stropowe, w stosie, jedna na drugiej, a następnie, po zmontowaniu ustroju nośnego, podnieść je do góry mocując kolejno na odpowiednich poziomach. Pionowy ustrój nośny, a także elementy stężające mogą być stalowe. Omawiane ustroje bazują na płycie jednopolowej podpartej w naroża ch, o rzucie zbliżonym do kwadra tu. [więcej w: biała meble cuba cena, węglobud, meble cuba ]

Powiązane tematy z artykułem: ciąg niwelacyjny meble cuba węglobud