wulkanizowane kauczuki syntetyczne

Etylen, chlorek winylu Butadien, chloropren Aldehydy Octan winylu Eter dwuwinylowy Styren Tlenek etylenu Keten Poszczególne rodzaje wyżej wymienionych typów polimerów różnią się między sobą- bardzo wyraźnie. Mark i Rath zebrali i opisali te różnice. Polimery dwu- i trójwymiarowe zwykle pod wpływem rozpuszczalników pęcznieją do pewnego określonego stopnia, jednak są nierozpuszczalne. Za przykłady mogą służyć wulkanizowane kauczuki syntetyczne, jak Perbunan, Neopren itp. Nie posiadają one określonej granicy temperatur mięknięcia, lecz stają się plastyczne dopiero przy stosunkowo wysokiej temperaturze i wtedy ulegają powolnemu rozkładowi, któremu towarzyszy wzrost plastyczności. Polimery te wykazują znacznie większą odporność na ścieranie oraz• na działanie ciepła niż polimery o długich cząsteczkach. Jeżeli posiadają dużo wiązań poprzecznych stają się kruche i tracą elastyczność. Dają one bardzo niewyraźne pierścienie na rentgenogramach, co wskazuje na ich bezpostaciowość. Istnieją dwa zasadnicze kierunki w sposobie prowadzenia procesu polimeryzacji. Według pierwszego sposobu otrzymuje się polimery o prostych łańcuchach albo z kolei polimery cyklizowane lub kombinację tych dwóch rodzajów. [przypisy: fotel uszak swarzędz , elewacje , koszt budowy domu kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje fotel uszak swarzędz koszt budowy domu kalkulator