Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody można również przyjmować według wskazówek podanych w Normatywie technicznego projektowania wielkości wodociągów publicznych, opracowanym przez prof. inż. E. Zaczyńskiego i mgra inż. S: Bortnowskiego, zatwierdzonym zarządzeniem przewodniczącego PKPG, nr 98 z dnia 27 sierpnia 1956 r. Na cele przeciwpożarowe wodociągi publiczne i kolejowe mają obowiązek dostarczać wodę w ilościach koniecznych do gaszenia pożarów powstających w warunkach zwykłych, tj. w czasie pokoju. Ciśnienie w sieci rurociągów rozprowadzających, wytwarzane za pomocą zbiorników zasilających lub wyrównawczych, zwykle nie jest wystarczające do gaszenia pożarów. Z tego względu potrzebne ciśnienie powinny wytwarzać zespoły pomp przenośnych lub przewoźnych, w które powinny być wyposażone jednostki straży pożarnych publicznych i kolejowych. [podobne: elewacje, koszt budowy domu kalkulator, olx pl lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje koszt budowy domu kalkulator olx pl lublin