Zarówno ustroje plaskie jak i przestrzenne montowane moga byc z: – elementów pretowych (rygiel, slup), – elementów ramowych

Zarówno ustroje płaskie jak i przestrzenne montowane mogą być z: – elementów prętowych (rygiel, słup), – elementów ramowych. Ustroje z elementów prętowych cechuje zwykle większa łatwość produkcji i transportu elementu, większa liczba koniecznych połączeń oraz brak lub niewielka możliwość przenoszenia momentów w węzłach. Dlatego tez ustroje tego typu znajdują zastosowanie albo w obiektach niskich jedno lub kilku kondygnacyjnych, w których siły poziome przenoszone są głównie przez słupy, albo w obiektach o dowolnej wysokości, w których siły poziome przenoszą odpowiednie elementy stężające (trzony, ściany). Ustroje z elementów ramowych cechuje zwykle znaczne utrudnienie produkcji elementów i ich transportu, mniejsza liczba połączeń i możliwość przenoszenia dużych nawet momentów zginających w węzłach. Znajdują one przede wszystkim zastosowanie w ustrojach kilku i kilkunastokondygnacyjnych pozbawionych specjalnych usztywnień na siły p oziome a także w innych przypadkach uzasadnionych względami montażowymi. [więcej w: kubik betonu cena, fotel uszak swarzędz, wniosek na wycinkę drzew ]

Powiązane tematy z artykułem: fotel uszak swarzędz kubik betonu cena wniosek na wycinkę drzew